Naar flexibel onderwijs dankzij een veilige basis

De wereld verandert en het onderwijs verandert mee. De student staat steeds meer centraal en het leerproces wordt steeds meer integraal onderdeel van ons leven. Dat betekent nogal wat voor ons onderwijssysteem. In deze blog vertelt Jan Batteram hoe een veilige en stabiele basis zorgt voor meer flexibiliteit.

De student centraal

Zowel primaire als secundaire processen in onderwijsinstellingen worden steeds digitaler, net als de leermethodes. De leerprocessen zelf worden meer studentgedreven. Denk aan werken op eigen devices, blended learning – leren doe je niet alleen meer op school, maar ook op werk en thuis. Daarbij is het student zijn niet meer beperkt tot de periode tussen het verlaten van de middelbare school en het behalen van het eerste diploma. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen ook na de schoolperiode blijven leren en ontwikkelen. Dat maakt het interessant om een ‘student’ gedurende het hele leven te kunnen blijven volgen. Kortom de student staat steeds meer centraal en het is belangrijk dat het onderwijs persoonlijk, flexibel, hybride en circulair is.

De flexibele belofte

In een eerdere blog zoomde ik al in op het transformatiemodel van de Digitale Campus, het flexibele model waarmee we zicht houden op de drie belangrijkste lagen binnen de transformerende onderwijsinstelling: de instelling zelf, de levenslang lerende student én de onderwijspraktijk. Die zogenaamde flexibele belofte bestaat uit een aantal lagen.

  • Wat leert de student en in welk tempo? Een student moet kunnen versnellen, vertragen, verdiepen én verbreden.
  • Hoe leert de student? Daarbij zijn adaptieve leervormen en methoden belangrijk om het onderwijs persoonlijk te maken.
  • Wanneer leert de student? Dat gaat verder na het behalen van een eerste diploma, en gaat over een leven lang leren en ontwikkelen.
  • Waar leert de student? Het fysieke leren in een klaslokaal moet samensmelten met online leeromgevingen.

Wat betekent dit voor de student van de toekomst?

Die flexibele belofte betekent voor de toekomstige studenten een aantal zaken.

De inhoud van die leerroute kan de student voor een groot deel naar eigen behoefte samenstellen op basis van beschikbare modules en keuzedelen. Per behaalde module krijgen studenten een certificaat of andere vorm van formele waardering. Dat maakt het voor elke student mogelijk het onderwijs af te stemmen op de eigen onderwijsvraag. Op basis van aantoonbare competenties kunnen studenten vrijstellingen krijgen voor onderdelen uit het kwalificatiedossier. Als dat nodig is, kan een student ook gebruik maken van speciale begeleiding of ondersteunende onderwijsactiviteiten, zoals trainingen, workshops, instructie, college of andere zogenaamde TWIXX om zich te ontwikkelen in een specifieke competentie of naar een gericht leerdoel.

Op basis van een centraal rooster kunnen studenten (een deel van) hun onderwijsactiviteiten zelf plannen. Ook kunnen ze uit meerdere locaties en startmomenten kiezen en flexibel hun vakantieperiodes inplannen. Als daar behoefte aan is, kan een opleidingstraject met een jaar versneld of vertraagd worden. Er is meer keuze uit leermiddelen, toetsvormen en -momenten.

De student van de toekomst beschikt over een digitale leeromgeving die eenvoudig in gebruik is en realtime inzicht geeft in de studievoortgang en ontwikkeling. Het visualiseert als het ware de persoonlijke leerroute van de student en richt zich op wat iemand kán en wíl, in plaats van op wat iemand móét. Studeren en ontwikkelen veranderen zo van het plichtmatig afvinken van lijsten en behalen van diploma’s in het gemotiveerd constant met je eigen toekomst bezig zijn.

Kernregistratiesysteem als kloppend hart

Was tot nu toe de student altijd de toevallige passant bij een instelling, in de toekomst is het misschien wel andersom. De student staat centraal en de onderwijsinstellingen worden de toevallige passanten. Kortom, het model gaat volledig op z’n kop en dat heeft fikse impact op alle processen. Dat vraagt om een heldere visie op de digitale leeromgeving van de toekomst.

Het kernregistratiesysteem, of inschrijf,  is daarbij de noodzakelijke, veilige en stabiele basis  en het kloppend hart van studeren op maat. Hoe belangrijk ook, het moet zijn als water uit de kraan: het moet er gewoon altijd zijn. Daarnaast maakt ook de onderwijscatalogus deel uit van de basis. Pas als al deze onderdelen veilig en op orde zijn en alle informatie is compleet, kunnen studenten vanuit deze omgeving zelf hun individuele studieloopbaan vormgeven.

Stabiel en veilig

Progress Onderwijs – onderdeel van Breens Network - biedt dat  stabiele en veilige aanmeld- en inschrijfsysteem. En daarmee de basis voor  onderwijsinstellingen  om steeds verder flexibiliseren. Als zelfstandige oplossing. Maar ook als onderdeel van mijndigicampus, een totaalconcept van Breens Network om de student centraal te zetten vanuit een visie op een leven lang ontwikkelen.

Nieuwsgierig?

Wij zijn als IT-organisatie gespecialiseerd in de technologische innovatie van leerprocessen en de organisatie daaromheen. Dit doen we in een digitaal ecosysteem samen met state-of-the-art strategische partners. Benieuwd hoe jij flexibel meebeweegt in de digitale transformatie en hoe je een toekomstbestendig fundament bouwt voor een Leven Lang Ontwikkelen? Bel of mail ons: 050 - 205 35 30 | info@progressonderwijs.nl

Jan Batteram


;