De onderwijscatalogus: de kern van het onderwijs

De onderwijscatalogus: de kern van het onderwijs

De onderwijscatalogus is de kern van het onderwijs in Nederland. Vroeger werd dat als mooi boekje aan – toekomstige – studenten aangeboden, vandaag de dag is dat natuurlijk digitaal.

Actuele onderwijsprogramma

De onderwijscatalogus is een belangrijk onderdeel van ProgressSIS. Het ontsluit het hele actuele onderwijsprogramma van een instelling. Welke lesstof hoort bij welke opleiding, wat voor soort toetsing is van toepassing en hoeveel studiepunten krijg je? ProgressSIS biedt instellingen twee mogelijkheden. Ten eerste kan de instelling de hele catalogus via de eigen portaal- of webomgeving aanbieden aan (toekomstige) studenten. Deze functionaliteit wordt standaard aangeboden.

Integratiemogelijkheden

De onderwijscatalogus is natuurlijk niet nieuw, die was er altijd al. Vroeger was dat gebundeld in een mooi papieren boekje, vandaag de dag wordt het online gepubliceerd. Dit brengt dus integratiemogelijkheden met zich mee. Zo kan een instelling de onderwijscatalogus gebruiken als input voor andere applicaties, bijvoorbeeld het roostersysteem. Maar het is ook mogelijk dat een student vanuit de onderwijscatalogus rechtstreeks literatuur kan bestellen of een toetsinschrijving kan regelen.

Studiecontract

We breiden de onderwijscatalogus nog uit met de mogelijkheid om als student een individueel onderwijsplan te kunnen samenstellen. Een onderwijsplan kan bestaan uit een onderwijsprogramma, een module of minor, of uit een verzameling losstaande onderwijseenheden. Bij een akkoord van de studiebegeleider, decaan of examencommissie kan de student zich kan intekenen voor de vakken en de bijbehorende toetsen. Zo bewijst de onderwijscatalogus ook zijn waarde bij het steeds flexibeler worden van het onderwijs.

Meer weten?

Wil je ook graag met ons aan de slag of mogen we in 10 minuten ons systeem aan je uitleggen? Bel of mail ons: 050 - 205 35 30 | info@progressonderwijs.nl

Jan Batteram


;