Van functionele vraag tot oplevering

Van functionele vraag tot oplevering

Wij werken voortdurend aan onze software. Maar hoe ziet de weg van een functionele vraag tot oplevering eruit? Anne van der Ploeg, softwareontwikkelaar en lid van ons functionele team, vertelt in deze blog over de drie mogelijke trajecten.

1 Een onderwijsinstelling heeft een wens

Allereerst kan een wijziging in gang gezet worden doordat een onderwijsinstelling bij ons komt met een vraag. Voorheen wilden we nog weleens een verzoek spontaan inwilligen. Daardoor kwam een extra knopje of een nieuw schermpje weleens als verrassing voor andere instellingen. Om dat te voorkomen hebben we recentelijk een nieuw wijzigingsproces opgetuigd. Als een instelling met een vraag komt, gaan we eerst in gesprek. Wat is de achtergrond van de vraag en wat zijn de wensen? Als we dat helder hebben, gaan we in overleg met de andere instellingen. Herkennen zij zich ook in de vraag en sluit de wens aan bij hun behoeften? Op dit moment zijn we dit proces aan het toetsen, na de zomer is het tijd voor evaluatie.

2 Wij hebben zelf een wens

Het kan ook voorkomen dat we zelf een wens hebben. Dit heeft voornamelijk te maken met het efficiënter inrichten van de code, maar kan ook te maken hebben met het stroomlijnen van het proces. Het kan voor de onderwijsinstellingen niet altijd even duidelijk zijn waarom iets anders moet, omdat het meestal te maken heeft met wat ‘onder water’ plaatsvindt. In het nieuwe proces leggen we de wens voor aan die instellingen waarop de wens invloed heeft, inclusief uitleg en een overzicht van de voordelen. Zo begrijpen zij de achtergrond van de wijziging en kunnen zij input geven over wat daarin voor hen belangrijk is. Als de wijziging dan later wordt gedemonstreerd komt die niet als verrassing.

3 Een wetswijziging of wijziging bij DUO dwingt een verandering af

Over deze wijzigingen is weinig discussie mogelijk. Helaas komen ze vaak onverwacht en laat. Zo werd naar aanleiding van de coronacrisis korting op het lesgeld, cursusgeld en collegegeld gegeven. Natuurlijk monitoren wij dit soort nieuwe - te verwachten - maatregelen voortdurend. Helaas zit tussen het bekendmaken van een maatregel en het tijdstip dat de maatregel van kracht wordt soms niet heel veel tijd. We hebben dan relatief weinig tijd waarin we de software moeten bouwen en testen. Dat zorgt soms wel even voor stress, maar gelukkig raken we niet zo snel in paniek en regelen we het gewoon.

De oplevering

Wekelijks leveren wij een nieuwe release van onze software op. Die wordt ruim op tijd gedemonstreerd en vervolgens eerst als preview aangeboden. Die periode duurt circa vier weken – tenzij het een wetswijziging betreft die eerder van kracht wordt. Als iedereen blij is met het resultaat wordt de nieuwe versie live gezet. Maar ook dan hebben de instellingen nog enkele weken de tijd om de nieuwe versie te implementeren. Zo weten we zeker dat iedereen de tijd krijgt om een wijziging goed te laten landen.

Meer weten?

Wil je ook graag met ons aan de slag of mogen we in 10 minuten ons systeem aan je uitleggen? Bel of mail ons: 050 - 205 35 30 | info@progressonderwijs.nl

Jan Batteram


;