HOlink-conferentie in Papendal in het teken van veiligheid

Ook dit jaar vond begin juni weer de HOlink plaats in Papendal. Het thema van deze tweedaagse conferentie, georganiseerd door DUO en Stichting Studielink, was 'De veilige campus'. Veiligheid – in de breedste zin van het woord – is een belangrijk aspect voor het creëren van een optimale leeromgeving. In deze blog vertelt Dinant Kasper, consultant bij Progress Onderwijsondersteuning, hoe hij de conferentie heeft ervaren.

HOlink, wat is het?

De HOlink-conferentie , georganiseerd door DUO en Stichting Studielink, is een tweedaags evenement dat schijnbaar als ontmoetingsplaats voor diverse belanghebbenden in onderwijsondersteuning en informatievoorziening. Dit jaar stond het thema 'De veilige campus' centraal. Veiligheid is cruciaal voor het creëren van een optimale leeromgeving. Verschillende aspecten kwamen aan bod, waaronder wet- en regelgeving, innovatie en technologie in de administratieve keten, sociale veiligheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid. Het programma is opgezet rond vier hoofdlijnen: informatiebeveiliging & technologie, regie op gegevens & privacy, sociale veiligheid & welzijn, en crisisbeheer & calamiteiten.

Hybride toetsen

Het onderwerp van een veilige campus is behoorlijk relevant, vooral voor faculteiten en mensen die het operationele werk doen binnen hun instelling. Ik heb verschillende meetings en sessies hierover bijgewoond, die allemaal interessant waren. Ook heb ik zelf een sessie gehouden, samen met Tom van der Meer van NHL Stenden Hogeschool, waarbij we vooral inzoomden op veiligheid rondom toetsing. Dit viel goed in de smaak. Vanaf september gaat NHL Stenden een nieuwe functionaliteit gebruiken van ProgressSIS om toestemming bij hybride toetsen beter te regelen. NHL Stenden laat studenten toetsen afleggen in verschillende vormen. Natuurlijk op de traditionele manier, maar ook op afstand: op papier met monitoring via een camera, of volledig online. We hebben ook uitgebreid gesproken over proctoring, het digitale toezicht tijdens examens en toetsen. Dit hele vraagstuk van hybride toetsen is ontstaan tijdens de coronapandemie: hoe kunnen we toetsen afnemen als iedereen thuis zit? Inmiddels is dit idee geleidelijk doorontwikkeld tot een volledig operationeel beleid, niet alleen als voorbereiding op eventuele toekomstige pandemieën, maar ook voor andere situaties waarin dit handig is, en voor studenten die liever thuis toetsen maken dan op locatie. We hebben dit geïntegreerd in ons Progress-portaal. Tijdens het intekenen kunnen studenten toestemming hiervoor geven, mits ze akkoord gaan met bepaalde voorwaarden, zoals het hebben van een goede laptop en twee camera's. Tijdens de sessie hebben we ook gesproken over ons wijzigingsproces: in december is de wens ingediend, die hebben we in april geconcretiseerd en ontwikkeld, en begin juni is het in productie gegaan. De sessie was goed bezocht en er werden veel vragen gesteld, vooral over toetsing en ons ontwikkelproces. Kortom: een leerzame en interactieve bijeenkomst.

Sociale veiligheid

Er waren gedurende de twee dagen interessante keynotes, waaronder een van Mounir Samuel, politicoloog, auteur, performance-artiest, trainer en presentator. Hij besprak diverse trends en hun mogelijke impact op de studentervaring, maar zoomde ook in op de verantwoordelijkheid van hogescholen hierin. Daarnaast waren er verschillende sessies over onderwerpen zoals verbeterde studentenmonitoring en strategieën voor het aanpakken van problemen binnen faculteiten of instellingen, met specifieke aandacht voor studenten die zich psychisch niet optimaal voelen. Hierbij ging hij in op zowel de zorgplicht als de praktische stappen die een instelling kan nemen. Stefano Keizers zorgde voor een komische afsluiting met zijn sessie over sociale veiligheid en het Eurovisie Songfestival.

Inspirerend evenement

Als SIS-leverancier ben je vooral bezig met administratieve taken, maar ook wij komen tijdens zo'n bijeenkomst tot waardevolle inzichten. In ons SIS-systeem registreren we veel informatie, waaronder bijvoorbeeld notities van psychologen. Natuurlijk willen we niet zomaar al die notities met iedereen delen, maar het zette me wel aan het denken. Is er een zinvolle manier om deze informatie te benutten zonder in detail te treden? Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een verkeerslichtsysteem – rood, oranje, groen – hoeft een medewerker van het frontoffice niet de hele inhoud van de notitie te kennen, maar kan wel snel zien hoe het met de betreffende student gaat. Dit is slechts een van de ideeën die bij mij opkwamen. Zo'n dag kan echt inspirerend werken, het biedt verschillende invalshoeken die ons kunnen helpen bij het verder ontwikkelen van onze oplossing.

Gelijk gestemd

De wereld van het hoger onderwijs is klein, dat verleden allemaal in één conferentie. Vorig jaar was ik er voor het eerst, en het was superleuk om nu weer al die bekende gezichten te zien en gesprekken te voeren met gelijkgestemden. Ik kijk nu al uit naar volgend jaar!

Meer weten?

Wil je ons ontmoeten aan de slag en mogen we in tien minuten ons systeem aan je uitbreiden? Bel of mail ons: 050 - 205 35 30 | info@voortgangsonderwijs.nl

 


;