Help! Een student leest niet. En nu?

Ik ben nog van de generatie dat ik een papieren krant lees; ik vind het heerlijk om ‘s ochtends even het nieuws tot me te nemen. Lees ik dan alles? Nee, zeker niet. Ik scan de pagina en lees de koppen, zo en af toe de inleiding en als ik het nut en de noodzaak ervan inzie, soms het hele artikel. Studenten doen ongeveer hetzelfde, ze willen vooral snel en vluchtig informatie tot zich nemen. Het verschil zit hem erin dat ook indien er nut en noodzaak is, het lezen van een langere tekst een uitdaging is. Maar hoe bereik je ze dan? Dat is een spanningsveld dat voor onderwijsinstellingen behoorlijk lastig is. Hier is een schone taak weggelegd voor de onderwijsinstellingen, voor ons als softwareontwikkelclub, maar ook voor de student zelf.

Kan dat niet handiger?

Als een student zich moet intekenen voor een tentamen, wil hij of zij het liefst alle informatie in één scherm voor zich hebben. Idealiter zouden ze alle informatie die ze nodig hebben op één scherm moeten krijgen. Dat is niet altijd mogelijk. Het gaat namelijk om behoorlijk wat informatie. Die informatie lieten we in het verleden zien in een extra informatiescherm. Dat betekent dat de student, tijdens de inschrijving, naar het informatiescherm moet, daar de informatie moet lezen, dan weer terug moet naar het intekenscherm om de inschrijving af te maken. Daarop kregen we de vraag: ‘Kan dat ook anders?’

Vergrootglas

Om alle informatie in één en hetzelfde scherm te krijgen, was onbegonnen werk. Daarom hebben we gekozen voor een uitklapschermpje direct onder het item. De feedback daarop was dat het een hele vooruitgang was, maar dat de student niet leest, het informatiescherm niet openklapt. Of we de informatie toch niet direct in het scherm konden tonen. Technisch gezien geen enkel probleem, maar dat betekent óf een hoop gescrol, óf dat je in de weer moet met een vergrootglas. Dat wordt waarschijnlijk ook geen succes. De grote vraag: hoe doorbreek je dat? De student heeft de informatie nodig, de informatie is voorhanden, maar hij of zij gaat er simpelweg niet naartoe.

Visueel is hot

Een aantal jaar geleden wilde een instelling alle studenten een brochure geven over de universiteit. Dat werd een pdf van twintig pagina's, waarvan je je kunt afvragen of dat door iedereen gelezen werd. Visueel maken is hot, vandaag de dag wordt alles in filmpjes vastgelegd. Dat werkt wel, maar hoe doe je dat met die informatie over tentamens die continu aan verandering onderhevig zijn? Dat kost enorm veel tijd. Anderzijds: als studenten informatie niet tot zich nemen omdat ze niet doorklikken, tekenen ze zich in voor verkeerde tentamens en verschijnen ze op verkeerde plaatsen op verkeerde tijden. Dat levert ook weer werk op voor de instellingen.

Een stapje in de goede richting

Hoe ga je daar nu uiteindelijk mee om? Ik vrees dat het antwoord niet zo helder is en dat er voor alle betrokken partijen een uitdaging ligt. Voor de onderwijsinstellingen geldt: hou je informatie zo beknopt mogelijk. Voor ons geldt dat dat we de informatie met zo min mogelijk omwegen weergeven. Maar voor de student geldt dat hij of zij wel iets moet doen. Als je informatie nodig hebt, komt die niet vanzelf. Als je een extra handeling doet, vergroot je de kans dat je op het juiste tijdstip, op de juiste plaats bij het juiste tentamen verschijnt. Wel zo handig. Als we allemaal een stapje naar elkaar toe doen, lukt het ons wel.

Meer weten?

Wil je ook graag met ons aan de slag of mogen we in 10 minuten ons systeem aan je uitleggen? Bel of mail ons: 050 - 205 35 30 | info@progressonderwijs.nl

Jan Batteram


;