Flexibilisering in het onderwijs. Haalbare kaart of utopie?

Flexibilisering in het onderwijs. Haalbare kaart of utopie?

Flexibilisering in het onderwijs is een hot topic. Maar wat houdt dat in voor het onderwijs, de onderwijsinstellingen en de ondersteunende systemen?

Wijzigingen moeten gefaciliteerd

Het nieuwe regeerakkoord staat vol kreten als individualisering, flexibilisering, een leven lang leren en aanverwante zaken. Dat zeggen is één ding, maar om dat daadwerkelijk door te voeren moeten heel wat dingen anders ingericht worden. Het onderwijs zelf, uiteraard, maar ook de onderwijsinstellingen. Hoe gaan zij om met die flexibilisering, hoe maken zij die slag? En wij moeten, met Progress SIS, die wijziging uiteraard kunnen faciliteren.

Vragen alom

Je snapt, hier is sprake van een spanningsveld. Voorheen koos je een opleiding en begon je aan een studie. Die duurde x jaar, en in semester 1 had je vak a en b, in semester 2 had je vak c en d et cetera. Zo wist je precies waar je aan toe was en wanneer, als alles goed ging, je je diploma in ontvangst kon nemen en waarvoor. Lekker duidelijk. Als je je eigen studie kunt samenstellen, komen er nogal wat uitdagingen om de hoek kijken. Hoe maak je dan nog een rooster, wat is de volgorde van je vakken en hoe wordt bepaald of en wanneer je ‘diplomawaardig’ bent? Iedere student individueel lesgeven is niet haalbaar, hoe gaat dat er dan uitzien? Wordt het zelfstudie en meld je je alleen nog bij de onderwijsinstelling om je tentamen te doen? Kortom, vragen alom.

Terugkerend topic

In opdracht van de Hanzehogeschool Groningen hebben wij een jaar of tien geleden al de digitale onderwijsplanner ontwikkeld. Met deze planner konden studenten hun eigen opleidingen bij elkaar ‘klikken’. Toentertijd werd deze ontwikkeling al ingegeven door de behoefte aan flexibiliteit. Het onderwerp speelt dus al langer en het lijkt erop dat de tijd er nu echt rijp voor is.

Eigen arrangement samenstellen

Om zo veel mogelijk op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen, zijn wij bezig onze catalogusfunctionaliteit uit te breiden. Als je als student op dit moment voor een studie kiest, volg je een min of meer vast programma. Met de nieuwe functionaliteit zie je nog steeds dat programma, maar kan je zelf kiezen wat je daarvan meepakt. Misschien voeg je er nog wat vakken van een andere opleiding aan toe. Zo stel je je eigen arrangement samen dat je als concept voorlegt aan de studieloopbaanbegleider, die daarover zijn mening en advies kan geven. Zo bouw je je opleidingenprogramma per jaar uit, tot het moment dat je een diploma krijgt. Op deze manier gaan we nog wel uit van de opleidingen zoals die nu bestaan, maar groei je al toe naar die optimale flexibiliteit.

Goede voorbereiding

Zo zorgen we dat Progress SIS mee kan met de wens om flexibel in te spelen op de veranderende student, maar we vergeten nooit het bredere perspectief. Wanneer is een opleiding een opleiding en wanneer is die diplomawaardig? Dat is iets waarover je goed moet nadenken. Die flexibiliteit en individualiteit is heel erg in tegenspraak met hoe systemen en instellingen vandaag de dag werken. Er moet een oplossing gevonden worden die in de behoefte van de student voorziet en tegelijkertijd de instellingen faciliteert. Hoe haalbaar is dat? Een ding is zeker: dit vraagt een goede voorbereiding. Wij zijn nieuwsgierig naar de wending die dit alles gaat nemen.

Meer weten?

Wil je ook graag met ons aan de slag of mogen we in 10 minuten ons systeem aan je uitleggen? Bel of mail ons: 050 - 205 35 30 | info@progressonderwijs.nl.


;