De weg naar de juiste oplossing? Balans tussen visie en behoeften

Progress kent een lange geschiedenis. Die begon al in de late jaren 80 van de vorige eeuw, toen softwareontwikkelaars nog een beetje cowboys mochten zijn. Vandaag de dag is dat al lang niet meer denkbaar, en hebben we een reeks aan processen en procedures vastgelegd om te zorgen dat we de dingen die we doen ook verdraaid goed doen. Daarbij luisteren we graag naar de onderwijsinstellingen, maar we nemen ook graag onze eigen kennis en ervaring daarin mee. Alles draait om balans, blijkt uit deze blog.

Op zoek naar problemen

Als onderwijsinstellingen met een probleem in het onderwijslogistieke proces zitten, dan hebben ze vaak al een oplossing bedacht op het moment dat ze bij ons aankloppen. Vervolgens moeten wij erachter zien te komen wat nu het daadwerkelijke probleem is en of de gesuggereerde oplossing ook de meest slimme oplossing is.

Zo kregen wij een melding binnen dat bij het koppelen van nieuwe studenten aan een studieprogramma een foutmelding als 'onleesbaar' werd ervaren. Dat klopte wel. De melding was 'Studenten met code x en y kunnen niet gekoppeld worden vanwege situatie z'. Situatie z bleek te zijn 'student is al gekoppeld'. We konden dit probleem dus makkelijk oplossen door de foutmelding te veranderen naar: 'We kunnen studenten 1 en 2 niet koppelen, want die zijn al gekoppeld.' Maar, zou het niet handig zijn als ze in plaats daarvan het probleem direct kunnen oplossen en de additionele melding krijgen: 'Wilt u deze twee studenten negeren en de rest van de lijst wel koppelen?'

Bij Progress vroegen we ons toen af, hoe komt het eigenlijk dat er een lijst is, met mensen die al gekoppeld zijn? Door deze vraag bij de instellingen neer te leggen bleek dat ze een eigen lijst aanleggen omdat ze niet makkelijk vanuit een ander scherm studenten kunnen koppelen aan een bepaald programma. Nu we dat weten, kunnen wij ons beter concentreren op hoe we het pad naar en de mogelijkheden tussen scherm A en B kunnen verbeteren, in plaats van het anders verwoorden van de foutmelding.

Ivoren toren

Natuurlijk hebben wij zelf ook ideeën over wat mooie, bruikbare functionaliteiten zijn. Maar zijn dat dan ook precies die functionaliteiten waar de instellingen om staan te springen? En wij ontwikkelen geen dingen om het ontwikkelen, boven alles ontwikkelen wij graag dingen die gebruikt gaan worden. Als wij vanuit onze ivoren toren de wereld overzien en maar lukraak aan de slag gaan, ontwikkelen we wellicht ook functionaliteiten die helemaal niet gebruikt gaan worden.

Samen op weg naar de toekomst

Door onze productkennis en toekomstvisie samen te voegen en goed te luisteren naar de wensen van de instellingen, kunnen we al een oplossingsrichting bieden. Zoals we ook in onze vorige blog schreven, bewandelen we graag samen het pad naar de toekomst. Door goed te luisteren naar de wensen van de instellingen, en dat te overgieten met ons sausje van kennis en ervaring, krijgen we technisch goed functionerende software waar alle gebruikers blij van worden. Dus zijn wij weer eens op zoek naar de vraag achter de vraag, dan zijn we op zoek naar precies die informatie die nodig is om te komen tot de best mogelijke technische oplossing. Zodat ons visie samenkomt met de behoeften van de gebruiker. Die balans, dat werkt.

Meer weten?

Wil je ook graag met ons aan de slag of mogen we in 10 minuten ons systeem aan je uitleggen? Bel of mail ons: 050 - 205 35 30 | info@progressonderwijs.nl

Jan Batteram


;