Klantverhaal

Hoe ervaren onze klanten het werken met Progress SIS?
Je leest het in de verschillende klantverhalen op deze pagina. 


Universiteit voor Humanistiek

‘Alles gaat in goed overleg'

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke universiteit in Utrecht, die zich laat inspireren door het humanisme. Roeland Troost, projectleider administratieve processen en systemen, is al ruim twintig jaar verbonden aan de UvH binnen de afdeling Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie. In deze blog vertelt Roeland waarom de UvH voor Progress heeft gekozen en hoe de samenwerking bevalt.

Functie met veel gezichten

De UvH is een bijzondere universiteit, met zo’n 650 studenten. Wij laten ons in ons onderwijs en onderzoek inspireren door het humanisme en richten ons op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving. Mijn functie kent veel gezichten, zo gaat dat bij een kleinere universiteit. Ik ben procescoördinator onderwijs en projectleider van de administratieve processen rondom het onderwijs en de ICT-voorzieningen die daarbij komen kijken. Verder ben ik Studielink-coördinator en functioneel beheerder.

Op zoek naar iets anders

Jaren geleden werkten we met VolgPlus, een inschrijf- en studievolgsysteem. Dat hebben we gebruikt tot ongeveer 2004, in ieder geval ver voor iemand ooit maar had gehoord van DUO of Studielink. Toen het contract afliep, zijn we naar iets anders op zoek gegaan. Ik weet niet precies meer hoe, maar we kwamen bij Progress uit, dat destijds nog sterk gelieerd was aan de RUG. De eerste versie die we gebruikten was Progress for Windows en werd nog lokaal op de workstations geïnstalleerd. Progress for Windows was toen nog vooral een studievolgsysteem. Wij wilden ook graag een systeem waar studenten zich konden inschrijven. Het team van Progress heeft toen voor ons een inschrijfmodule in het leven geroepen. In al die jaren hebben we de hele ontwikkeling van Progress meegemaakt. Van een Windows-versie naar Progress.NET, de aansluiting op Studielink en de uitwisseling van gegevens met BRON-HO.

Heel behulpzaam

Ik kan niet anders zeggen dan dat het heel fijn werken is met het team van Progress. Wij hebben zelf geen IT-team, wat maakt dat het soms een zoektocht is hoe we goed bij de technologische ontwikkelingen kunnen aansluiten. De mensen van Progress zijn altijd heel behulpzaam. Door de jaren heen zijn er bij Progress wel dingen veranderd. In het begin konden we echt heel snel schakelen, dat zorgde voor flexibiliteit, maar maakte soms ook dat er wat structuur miste. Inmiddels zijn ze meer gestructureerd gaan werken. Dat moet ook wel als je groeit en als je de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van je informatie zeker wilt stellen. Wat het belangrijkste is, is dat nog steeds alles in goed overleg gaat.

Unieke samenwerking

Dat overleg is meteen ook wat de samenwerking met Progress uniek maakt. Grote wijzigingen worden nooit zomaar doorgevoerd. Niet alleen is er heldere communicatie, de klanten worden ook uitgebreid betrokken bij opstellen van de specificaties, En ze zijn heel benaderbaar, dat is natuurlijk ook prettig. We maken allemaal weleens een foutje, wij ook. Dan hoef je maar te bellen en ze fixen het voor je, en nog snel ook. Die korte lijnen zijn voor ons heel belangrijk.

Meer weten?

Wil je ook graag met ons aan de slag of mogen we in 10 minuten ons systeem aan je uitleggen? Bel of mail ons: 050 - 205 35 30 | info@progressonderwijs.nl

Jan Batteram

Fontys

Ons SIS is goed geregeld

“We waren 7 jaar geleden heel erg op zoek naar een intuïtief laagdrempelig Studenten Inschrijf Systeem. Progress Onderwijs sprong er toen vrijwel direct uit. Tijdens de marktconsultatie hadden we destijds de wens geuit om enkele processen te kunnen uitvoeren met het systeem en dat de leverancier voor wat betreft systeemuitleg hiervoor maar een uur tijd zou krijgen om het systeem uit te leggen. Binnen 10 minuten waren de mensen van Progress Onderwijs klaar. Dit wil je graag zien als je zo’n grote organisatie bent als Fontys.”

Gerben Wolbers is manager Bedrijfsvoering bij Fontys. Centraal zorgt hij met zijn team dat alles op in- en uitschrijfgebied van studenten voor de 28 instituten van Fontys goed geregeld is.

“Het systeem moet intuïtief en duidelijk te interpreteren zijn. We zijn binnen Fontys namelijk erg decentraal georganiseerd en hebben te maken met ca. 25 locaties, 28 instituten, ca. 250 opleidingen en ruim 600 eindgebruikers. De dynamiek van onze organisatie is gebaat bij een intuïtief systeem. Daarnaast sluit het ook goed aan bij Studielink. Onze inschrijfadministratie is sinds 2012 goed geregeld!”

Veel inspraak

“Wat het sterke punt is van Jan en zijn team is dat we vrij veel inspraak hebben. Jan en zijn team zijn heel betrokken en willen een goede aansluiting maken met alle klanten. De andere kant is dat het soms de snelheid uit een proces haalt. Progress Onderwijs is namelijk heel geduldig en stuurt gerust een aantal reminders wanneer we als werkgroep nog geen beslissing hebben gemaakt. Jan, je mag gerust wat strenger zijn hoor! Zonder gekheid, het is ook lastig. Je wilt je klanten bedienen, maar je wilt ook verder met het ontwikkelen van goede producten. Hierin heb je elkaar nodig, maar mogen we professioneel gezien best wel eisen aan elkaar stellen.”

Makkelijk samenwerken

“Wat ik enorm waardeer zijn de korte lijnen en dat het makkelijk samenwerken is. We kunnen veel nieuwe ontwikkelingen doen en onze expertise inbrengen. Met de uitrol van Progress Onderwijs hebben we een diplomeringmodule en cursistenmodule gebouwd en die zijn nu geïntegreerd in 1 systeem. Dat was wel even anders voor 2012. We werkten met een eigen systeem en hadden overal koppelingen voor nodig. Nu werken we dicht bij de bron en hebben we geïntegreerde oplossingen die efficiënt zijn. Qua administratie gaan we ver terug in de tijd. We gebruiken Progress Volg Administratie al 30 jaar! Waar we eerder tig losse systemen hadden, is er nu 1 database. Op deze manier zijn we steeds beter in staat om onze managementinformatie te ontsluiten.”

Onze expertises nog meer inzetten

“Wat erg fijn is, zijn de werkgroepen die Progress Onderwijs heeft opgericht. Dit soort initiatieven zijn heel goed om tot goede producten te komen. We merken dat een idee eerst bij ons of andere klanten toetsen, voordelen kan hebben voor het eindproduct. Op die manier is de kans veel groter dat de eindproducten functioneel aansluiten en daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren aan de onderwijsprocessen. We zijn daarom ook heel blij met de functionele medewerker die onlangs is aangenomen. Het is belangrijk om samen functioneel op te trekken. Wellicht kunnen we nog veel meer van elkaars expertise gebruik maken. Door bijvoorbeeld ideeën of oplossingsrichtingen vooraf te toetsen bij onze beheerders. Dan weet je meteen of het een echt bruikbaar idee is en goed aansluit bij de behoefte of oplossing .”

Wil je ook graag met ons aan de slag of mogen we in 10 minuten ons systeem aan je uitleggen? Bel of mail ons: 050 - 205 35 30 | info@progressonderwijs.nl

;